Lhasa Apso Club Nederland de eerste Lhasa Apso Club in Nederland erkend door de Raad van Beheer,

 

Start

Nieuws

Bestuur & contact
Ereleden
Lidmaatschap
Pupinformatie
Clubinformatie
Evenementen
Kalender
Fokkers
 Fokreglement
Gezondheid
Foto's 

Leden foto pagina

  Foto Archief

Lhasa Apso ras
Rasstandaard
Keurmeesters
Pups beschikbaar
Links & Sponsors
Disclaimer
English engelse lhasa tekst
  

Nieuws

Beste allemaal, langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de super geslaagde Clubdag 27 Oktober. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen mee doet met alle spellen onder leiding van Lia Baars en Nienke Heinis. En dat jullie voluit praten over ons prachtige ras de Lhasa Apso.
Dank jullie wel.


Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
Lhasa Apso Club Nederland op 27 oktober 2018
Locatie: Buurthuis 3 gehugten te Spui gemeente Terneuzen
Aanvang 12.00 uur

Aanwezig: zie presentielijst 22 leden,

1) OPENING, WELKOM
Frank van Tatenhove opent de vergadering om 12.00 uur en vraag 1 minuut stilte voor onze leden Dhr Adrie Oosterling en Dhr Arnold Broess die dit jaar zijn overleden.

2) mededelingen: Frank verteld de aanwezigen dat de LACN bestuursleden Peter Ploegaert en Frank in samenwerking met de gemeente Valkenburg druk bezig zijn om de organisatie van het Lhasa Apso Wereld Congress op 25 september 2020 vorm te geven. Daar is veel geld en organisatie talent voor nodig. Er worden arrangementen ( Hotel,Villaparken en Tours) gepland voor onze leden en bezoekers aan het Congress.

3) BESTUURSUITBREIDING
namens het bestuur wordt ons lid mevrouw Sabine Willems voorgedragen, wordt door alle aanwezigen in het bestuur gekozen.

4) RONDVRAAG
Er zijn geen vragen meer.

5) SLUITING
Frank bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 12.30 uur.

Wij gaan verder met de clubdag.

Een woord van dank aan onze medewerkers Jos Koeman Marja Koeman Krista Cevaal Cevaal en Pascal, Peter en Isabelle Le Grelle en Rita De Witte voor de mooie presentjes.

Zeer zeker dank aan onze sponsors Etienne Stouten, Noël Nelis Manuela Rokven Huygens Ronald Lohman Roger Goudeseune Saskia van Es hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Met trots uw voorzitter Frank.

 

 

 

Foto van de gezellige dag met Barbeque te Diever op 2 september zie evenementen!

 

Een succesvolle, gezellige en leuke Dag van de Hond 27 mei 2018!


Een succesvol eerste keurmeesters rasexamen (2018) georganiseerd door de Lhasa Apso Club Nederland!

Namens het bestuur van de Lhasa Apso Club Nederland willen wij alle eigenaren die hun honden beschikbaar   hebben gesteld voor het keurmeesters examen Lhasa Apso van harte bedanken. ook dank aan Mevrouw José Zijlmans en de Heer . Pieter Burema voor hun medewerking aan het opleidings traject en hun inzet hiervoor.

 
Onze felicitaties aan alle geslaagden;
Mevr. M. ten Cate.
Mevr. W van Oosten.
Dhr. F.L. van Tatenhove tevens rasspecialist, Voorzitter Lhasa Apso Club Nederland.
Dhr. H.Hoenderken.

Mevrouw José Zijlmans en de Heer . Pieter Burema met ons ERE-lid Sylvia

 

 


i

 


 • IMPRESSIE VAN DE GEZELLIGE

 • Wandeling met luxe High Tea op Zondag 25 februari 2018 te Diever KLIK HIER

 • Beste allemaal,

  Tijdens de Algemene leden Vergadering 18 februari 2018, zijn er 21 nieuwe bestuursleden gekozen.Wij heten de nieuw gekozen bestuursleden Rita de Witte en Anoek Geleedst welkom in het bestuur. Rita gaat de komende tijd zich richten op de nieuwsbrieven en ondersteuning evenementen en Anoek gaat het Secretariaat op zich nemen samen met Adrie.
  Van harte welkom!

 


 •  

 • De evenementen kalender voor 2018 is zo goed als geregeld;

  neem uw agenda erbij en u kunt noteren;

  18 Algemene Ledenvergadering te Axel.
  25 februari 2018 wandeling en Luxe High Tea te Diever
  27 mei 2018 Dag vd Hond Breskens
  2 september 2018 BBQ en gezellig samenzijn te Diever
  27 oktober 2018 Clubdag.

 • Ook dit jaar doen wij weer mee met de Dag van de Hond


 


 • Beste leden onze Club wordt weer vermeld in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer klik hier en u kunt de Raadar downloaden >>Raadar December 2017<<


 • Beste leden in de ledensectie vindt u de december nieuwsbrief zie uw email

 • impressie van de super geslaagde Clubdag zie evenementen

 • De Lhasa Apso Club Nederland wordt weer vermeld in het maandelijkse online magazine van de Raad van Beheer

 • met een artikel over het 50 jaar jubileum te weten de eerste nestjes Lhasa Apso's in Nederland.

 • >>Klik hier om het artikel te lezen<<


 

 

Gouden ERE Speld voor ons Erelid Sylvia

02-04-2016

Vandaag ontving ons Erelid Sylvia van Tatenhove, Lhasa Apso Kennel El Minja's, de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer in Nederland voor haar bijdrage aan de Nederlandse kynologie, als mentor van beginnende fokkers, beginnend kynologen via de Zeeuws-Vlaamse kynologenclub als instructeur ringtraining en mentor fokkerij en supplementair dat Sylvia haar geliefde ras de Lhasa Apso internationaal op een zeer hoog nivo heeft gebracht als fokker en exposant. Deze gedenkwaardige onderscheiding is Sylvia haar 4de grote onderscheiding in de kynologie, door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus onderscheiden met de Gouden ERE onderscheiding, Erelid van de Lhasa Apso Club Nederland en Erelid van de Zeeuws-Vlaamse Kynologen Club.  Wij willen Sylvia langs deze weg ook van harte feliciteren met deze bijzondere bekroning.

   

 

Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer.

In het maart nummer onder meer…
Raadar maart 2016


Raadar wordt verstuurd aan het secretariaat van alle leden en commissies en aan alle keurmeesters en officials van de Raad van Beheer.

Raadar wordt tevens verstuurd aan alle abonnees op de nieuwsbrief die zich via de website hebben aangemeld. Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/raadar

 

 


 

Met vriendelijke groet, 


 

Lhasa Apso Club Nederland A.J. Oosterling secretaris 0610323892 / 0115 630773 

B: Regiobank NL22 RBRB 0898574560 BIC CODE: RBRBNL21 KvK nr. 61247162