Lhasa Apso Club Nederland de eerste Lhasa Apso Club in Nederland erkend door de Raad van Beheer,

 

Start

Nieuws

Bestuur & contact
Ereleden
Lidmaatschap
Pupinformatie
Clubinformatie
Evenementen
Kalender
Fokkers
 Fokreglement
Gezondheid
Foto's 

Leden foto pagina

  Foto Archief

Lhasa Apso ras
Rasstandaard
Keurmeesters
Pups beschikbaar
Links & Sponsors
Disclaimer
English engelse lhasa tekst
  

 

Nieuws

 

Algemene ledenvergadering en funday op 4 juli 2021

Funday 20 september 2020

zie evenementenpagina voor een impressie.

Alle foto's zijn terug te vinden op onze Facebookpagina!

Op de Algemene ledenvergadering die gelijktijdig is gehouden is er door de vergadering een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris gekozen.

Voorzitter is Sylvia van Tatenhove en secretaris is Marjan den Braber.

Tot onze grote spijt hebben we op 23 januari, veel te vroeg, afscheid moeten nemen van onze stichter en voorzitter Frank van Tatenhove. We wensen zijn echtgenote Sylvia veel sterkte met dit verlies.

To our great regret, on January 23, we had to say goodbye to our founder and chairman Frank van Tatenhove. We wish Sylvia a lot of strenght with this loss.

 

Het bestuur wil jullie allen bedanken voor de medewerking om,in zo'n korte tijd, Frank tot ere voorzitter en ere lid te kunnen benoemen. Hij was er heel geëmotioneerd door.

The board would like to thank you all for your corperation to appoint Frank as honorary chairman in such a short time. He was very emotional about it

We gaan ons best doen , om samen met jullie, Frank' s kindje te laten verder bloeien.

Peter, Sabine, Anoek, Rita en Sylvia.

.De "dag van de hond" is op 26 mei dit jaar en wij houden deze dag te Zoutelande met een lunch

in het Strandpaviljoen 'De Branding' te Zoutelande!

 

Besluit op de ALV van 30 maart 2019, de contributie voor gezinsleden is verhoogt naar  10,00 met ingang van 1 april 2019.

Dhr Frank van Tatenhove is herkozen als Voorzitter.

 

 

 

Foto van de gezellige dag met Barbeque te Diever op 2 september zie evenementen!

 

Een succesvolle, gezellige en leuke Dag van de Hond 27 mei 2018!


Een succesvol eerste keurmeesters rasexamen (2018) georganiseerd door de Lhasa Apso Club Nederland!

Namens het bestuur van de Lhasa Apso Club Nederland willen wij alle eigenaren die hun honden beschikbaar   hebben gesteld voor het keurmeesters examen Lhasa Apso van harte bedanken. ook dank aan Mevrouw José Zijlmans en de Heer . Pieter Burema voor hun medewerking aan het opleidings traject en hun inzet hiervoor.

 
Onze felicitaties aan alle geslaagden;
Mevr. M. ten Cate.
Mevr. W van Oosten.
Dhr. F.L. van Tatenhove tevens rasspecialist, Voorzitter Lhasa Apso Club Nederland.
Dhr. H.Hoenderken.

Mevrouw José Zijlmans en de Heer . Pieter Burema met ons ERE-lid Sylvia

 

 


i

 


 • IMPRESSIE VAN DE GEZELLIGE

 • Wandeling met luxe High Tea op Zondag 25 februari 2018 te Diever KLIK HIER

 • Beste allemaal,

  Tijdens de Algemene leden Vergadering 18 februari 2018, zijn er 2 nieuwe bestuursleden gekozen.Wij heten de nieuw gekozen bestuursleden Rita de Witte en Anoek Geleedst welkom in het bestuur. Rita gaat de komende tijd zich richten op de nieuwsbrieven en ondersteuning evenementen en Anoek gaat het Secretariaat op zich nemen samen met Adrie.
  Van harte welkom!

 


 •  

 • De evenementen kalender voor 2018 is zo goed als geregeld;

  neem uw agenda erbij en u kunt noteren;

  18 Algemene Ledenvergadering te Axel.
  25 februari 2018 wandeling en Luxe High Tea te Diever
  27 mei 2018 Dag vd Hond Breskens
  2 september 2018 BBQ en gezellig samenzijn te Diever
  27 oktober 2018 Clubdag.

 • Ook dit jaar doen wij weer mee met de Dag van de Hond


 


 • Beste leden onze Club wordt weer vermeld in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer klik hier en u kunt de Raadar downloaden >>Raadar December 2017<<


 • Beste leden in de ledensectie vindt u de december nieuwsbrief zie uw email

 • impressie van de super geslaagde Clubdag zie evenementen

 • De Lhasa Apso Club Nederland wordt weer vermeld in het maandelijkse online magazine van de Raad van Beheer

 • met een artikel over het 50 jaar jubileum te weten de eerste nestjes Lhasa Apso's in Nederland.

 • >>Klik hier om het artikel te lezen<<


 

 

Gouden ERE Speld voor ons Erelid Sylvia

02-04-2016

Vandaag ontving ons Erelid Sylvia van Tatenhove, Lhasa Apso Kennel El Minja's, de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer in Nederland voor haar bijdrage aan de Nederlandse kynologie, als mentor van beginnende fokkers, beginnend kynologen via de Zeeuws-Vlaamse kynologenclub als instructeur ringtraining en mentor fokkerij en supplementair dat Sylvia haar geliefde ras de Lhasa Apso internationaal op een zeer hoog nivo heeft gebracht als fokker en exposant. Deze gedenkwaardige onderscheiding is Sylvia haar 4de grote onderscheiding in de kynologie, door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus onderscheiden met de Gouden ERE onderscheiding, Erelid van de Lhasa Apso Club Nederland en Erelid van de Zeeuws-Vlaamse Kynologen Club.  Wij willen Sylvia langs deze weg ook van harte feliciteren met deze bijzondere bekroning.

   

 

Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer.

In het maart nummer onder meer…
Raadar maart 2016


Raadar wordt verstuurd aan het secretariaat van alle leden en commissies en aan alle keurmeesters en officials van de Raad van Beheer.

Raadar wordt tevens verstuurd aan alle abonnees op de nieuwsbrief die zich via de website hebben aangemeld. Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/raadar

 

 


 

Met vriendelijke groet, 


 

Lhasa Apso Club Nederland A.J. Oosterling secretaris 0610323892 / 0115 630773 

B: Regiobank NL22 RBRB 0898574560 BIC CODE: RBRBNL21 KvK nr. 61247162